Adatvédelmi irányelvek

Az adatkezelő:

Szervezet neve: Tégy jót a fogyatékkal élőkért Alapítvány

Szervezet székhelye: 3600 Ózd, Árpád vezér út 21. 1/4.

Szervezet adószáma: 19165011-1-05

Szervezet nyilvántartási száma: 05-01-0064558

Kapcsolattartás

Alapítványunkat e-mailen vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a szervezet jogos érdeke.

GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:

Név: Ganyi Károly

Cím: 3600 Ózd, Árpád vezér út 19/a. fsz/2.

Tel.: +36 20 323 4679

E-mail: [email protected] 

Panasztétel

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: [email protected]
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: https://naih.hu

Tégy jót a fogyatékkal élőkért Alapítvány

Tégy Jót!® 2014-2020 Törvény védve. A Tégy Jót!® Ganyi Károly bejegyzett védjegye.

Bank neve: OTP Bank Nyt.
Számlaszám:
11734121-23501337
IBAN:
HU78 1173 4121 2350 1337 0000 0000
SWIFT:
OTPVHUHB

Nyilvántartási szám: 05-01-0064558
Adószám: 19165011-1-05

Jelölés feltétele | Adatvédelmi irányelvek

Share This